Contact

Play Connected is een project van CYM – Simone van Groenestijn

Meer informatie:
Simone van Groenestijn
06-23764395
info@crea.computer

Ontdek hoe je zelf een computerspel kunt maken. Voor kinderen vanaf 8 jaar.
Kijk voor het actuele cursusaanbod op: cym.crea.computer